Konsmo Bedehus

  IMF

  Image

   

  Med Guds ord til folket

  IMF Konsmo


  Vi i IMF har ansvaret for to møteuker i året.
  Vi er med i et sammarbeid om formiddagsmøter på søndager
  Vi har ansvar for møte på palmesøndag hvert år,
  og sommermøter annethvert år.
  Vi kan også være behjelpelige med å utføre dåpshandling
  se kalender på framsiden for å få oppdatert informasjon om hva som skjer på bedehuset.

  Kontaktpersoner


  Bjørn Arild Bø - 97542141 - Styreleder
  Hans Birger Vrålstad - 99478223 - Kasserer
  Jon Løland - 97577909 - Styremedlem
  Astrid Persson - 99748362 - Styremedlem
  Sissel Nepstad - 90785973 - Styremedlem
  Ånen Fiddan - 41680344 - 1.Vara